Aktuálne udalosti a informácie

XXV. Archívne dni v Slovenskej republike (25.-27.5.2022)

AD-2022-Smolenice-titulka

Spoločnosť slovenských archivárov a Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Archív Slovenskej akadémie vied v spolupráci so Štátnym archívom v Trnave a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV — Sekcia archívnictva a pomocných vied historických Vás pozývajú na XXV. Archívne dni v Slovenskej republike, ktoré sa uskutočnia 25. - 27. mája 2022 na Smolenickom zámku. Hlavnou tému konferencie, ktorá sa uskutoční 26. a 26. mája 2022 bude Archontológia v archívnom a historickom výskume.

PROGRAM AD 2022 (PDF, 566 kB)