Archívne dni

VII. archívne dni v Slovenskej republike (Liptovský Ján, 2003)

V dňoch 4. – 6. novembra 2003 sa konali v Liptovskom Jáne 7. archívne dni v Slovenskej republike za súčinnosti Spoločnosti slovenských archivárov, Ministerstva vnútra SR, odboru archívov a registratúr, Sekcie archívnictva a pomocných vied historických a Slovenskej historickej spoločnosti. Hlavným organizátorom bol Štátny archív v Bytči, pobočka v Liptovskom Mikuláši. Ústredná téma tohto stretnutia Archívy a vzdelávanie vyplynula zo súčasných potrieb archívnictva, novej slovenskej spoločnosti kráčajúcej do Európskej únie, no predovšetkým nekompromisných požiadaviek trhu práce.

Čítať ďalej:VII. archívne dni v Slovenskej republike (Liptovský Ján, 2003)

VI. archívne dni v Slovenskej republike (Senec, 2002)

Spoločnosť slovenských archivárov, Ministerstvo vnútra SR – odbor archívnictva a spisovej služby a Štátny okresný archív v Pezinku, pripravili 16. – 18. októbra 2002 6. archívne dni v Slovenskej republike. Nosná téma – Archívy a verejnosť, spočiatku evokovala veľmi všeobecnú a rozsiahlu rovinu. No, už úvodné referáty dokázali, že vo vnímaní tejto problematiky došlo v priebehu posledného desaťročia k výraznému posunu.

Čítať ďalej:VI. archívne dni v Slovenskej republike (Senec, 2002)

V. archívne dni v Slovenskej republike (Mojmírovce, 2001)

Keď sa v roku 1997 po prvýkrát konali v Poprade archívne dni, na ktorých sa zúčastnili archivári zo všetkých typov archívov, mnohí nepredpokladali, že tento pokus o ich stretávanie na odbornej úrovni bude mať dlhé trvanie. Preto sme veľmi radi, že naša archivárska spoločnosť sa stretla už na jubilejných 5. archívnych dňoch.

Čítať ďalej:V. archívne dni v Slovenskej republike (Mojmírovce, 2001)

IX. archívne dni v Slovenskej republike (Košice, 2005)

Archívne dni sa počas uplynulých rokov stali najväčším odborným podujatím archivárov zo všetkých archívov na Slovensku. Tento rok sa uskutočnili v Košiciach v dňoch 6.-9. júna na tému archívny manažment. Podujatie organizačne zabezpečil Archív mesta Košíc, ktorý napriek tomu, že počtom pracovníkov patrí medzi najmenšie, zvládol organizačné práce na vysokej úrovni a pripravil príjemné prostredie pre 158 účastníkov.

Čítať ďalej:IX. archívne dni v Slovenskej republike (Košice, 2005)

II. archívne dni v Slovenskej republike (Šamorín, 1998)

V dňoch 13.-15. októbra 1998 sa konali v Šamoríne II. archívne dni v Slovenskej republike. Ústrednou témou tohto celoslovenského odborného, ale aj spoločenského podujatia bola Archívna legislatíva a archívna prax.

Čítať ďalej:II. archívne dni v Slovenskej republike (Šamorín, 1998)