Archívne dni

I. archívne dni v Slovenskej republike (Poprad, 1997)

V dňoch 14. – 16. októbra 1997 sa v hoteli SATEL v Poprade zišli archivári z celého Slovenka aj zo zahraničia na otvorení Prvých archívnych dní v Slovenskej republike. Myšlienka organizovať archívne dni podľa vzoru zahraničných archivárov sa zrodila v roku 1996 na konferencii Spoločnosti slovenských archivárov na Táloch. V zahraničí sa pravidelne organizujú archívne konferencie, ktoré popri propagácii vlastnej práce upozorňujú na problémy archivárov a poskytujú fórum na výmenu skúseností. Medzi hlavných organizátorov patrili MV SR – odbor archívnictva a spisovej služby, Spoločnosť slovenských archivárov, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických pri Slovenskej historickej spoločnosti SAV, Okresný úrad v Poprade, Mestský úrad v Poprade a Štátny okresný archív v Poprade. Vďaka pochopeniu Okresného a Mestského úradu v Poprade, ako aj pracovníčok Štátneho okresného archívu v Poprade,  ktoré vložili do organizácie podujatia svoje nadšenie, entuziazmus a tiež organizačné schopnosti, sa táto krásna myšlienka stala skutočnosťou.

Čítať ďalej:I. archívne dni v Slovenskej republike (Poprad, 1997)