Archívne dni

XII. archívne dni v Slovenskej republike (Skalica, 2008)

Skalica, kedysi slobodné kráľovské mesto s bohatou históriou, sa stalo hostiteľským mestom archivárov nie len z celého Slovenska, ale aj z Čiech, Maďarska a Poľska. V poradí už XII. archívne dni v Slovenskej republike sa uskutočnili v dňoch 27. – 29. mája 2008. Organizátormi boli Spoločnosť slovenských archivárov, Ministerstvo vnútra – odbor archívov a registratúr, MV SR, Štátny archív v Bratislave – pobočka Skalica, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV a Mesto Skalica. Odborná časť konferencie sa konala vo Veľkej sále nádherného Domu kultúry v Skalici, ktorý projektoval Dušan Jurkovič. Ústredná téma tohoročnej konferencie niesla názov Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v archívoch. Aktuálne trendy spracovávania archívnych fondov.

 

Čítať ďalej:XII. archívne dni v Slovenskej republike (Skalica, 2008)

Jubilejné X. archívne dni v Slovenskej republike (Levoča, 2006)

Starobylá Levoča, historická metropola Spiša, sa stala v dňoch 20.-22. júna 2006 hostiteľským mestom vyše 200 archivárom zo Slovenska i zo zahraničia – účastníkom jubilejného ročníka ich stavovského podujatia. Z odborného hľadiska bolo venované téme: Dejiny archívov na Slovensku.

Čítať ďalej:Jubilejné X. archívne dni v Slovenskej republike (Levoča, 2006)

IX. archívne dni v Slovenskej republike (Košice, 2005)

Archívne dni sa počas uplynulých rokov stali najväčším odborným podujatím archivárov zo všetkých archívov na Slovensku. Tento rok sa uskutočnili v Košiciach v dňoch 6.-9. júna na tému archívny manažment. Podujatie organizačne zabezpečil Archív mesta Košíc, ktorý napriek tomu, že počtom pracovníkov patrí medzi najmenšie, zvládol organizačné práce na vysokej úrovni a pripravil príjemné prostredie pre 158 účastníkov.

Čítať ďalej:IX. archívne dni v Slovenskej republike (Košice, 2005)

VII. archívne dni v Slovenskej republike (Liptovský Ján, 2003)

V dňoch 4. – 6. novembra 2003 sa konali v Liptovskom Jáne 7. archívne dni v Slovenskej republike za súčinnosti Spoločnosti slovenských archivárov, Ministerstva vnútra SR, odboru archívov a registratúr, Sekcie archívnictva a pomocných vied historických a Slovenskej historickej spoločnosti. Hlavným organizátorom bol Štátny archív v Bytči, pobočka v Liptovskom Mikuláši. Ústredná téma tohto stretnutia Archívy a vzdelávanie vyplynula zo súčasných potrieb archívnictva, novej slovenskej spoločnosti kráčajúcej do Európskej únie, no predovšetkým nekompromisných požiadaviek trhu práce.

Čítať ďalej:VII. archívne dni v Slovenskej republike (Liptovský Ján, 2003)

VI. archívne dni v Slovenskej republike (Senec, 2002)

Spoločnosť slovenských archivárov, Ministerstvo vnútra SR – odbor archívnictva a spisovej služby a Štátny okresný archív v Pezinku, pripravili 16. – 18. októbra 2002 6. archívne dni v Slovenskej republike. Nosná téma – Archívy a verejnosť, spočiatku evokovala veľmi všeobecnú a rozsiahlu rovinu. No, už úvodné referáty dokázali, že vo vnímaní tejto problematiky došlo v priebehu posledného desaťročia k výraznému posunu.

Čítať ďalej:VI. archívne dni v Slovenskej republike (Senec, 2002)