Archívne dni

XIII. archívne dni v Slovenskej republike (Bojnice, 2009)

Okolo 170 účastníkov XIII. archívnych dní v Slovenskej republike privítalo nielen slnečné počasie, ale aj malebné mestečko Bojnice, ktoré sa pýši perlou hornej Nitry – Bojnickým zámkom. Konferencia s medzinárodnou účasťou archivárov z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovinska sa konala pod záštitou ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu ako aj viacerých sponzorov. Trojdňové rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch kongresovej sály Kultúrneho centra Bojnice v čase 26. – 28. mája 2009. Organizátormi podujatia boli Spoločnosť slovenských archivárov, MV SR – odbor archívov a registratúr, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV a MV SR – Štátny archív v Nitre, pobočka Bojnice. Celé tri dni sa neniesli len v radostnom duchu 20. výročia založenia Spoločnosti slovenských archivárov, ale mali aj „trpkejšiu príchuť“ – ich hlavnou témou boli Archívy v krízových situáciách. Téma nebola vybraná náhodne, ale po dohode predsedov zúčastnených archívnych spoločností Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. V domácom poňatí odrážala aktuálnu situáciu slovenských archívov a neľahkú úlohu samotných archivárov v boji o zabezpečenie ochrany vzácnych archívnych dokumentov, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. V prípade zahraničných hostí rezonovali témy živelných pohrôm a katastrof, ktoré zasiahli európske archívy, ako povodne v Čechy i na Morave, či v Poľsku, pri ktorých veľká voda nenávratne zničila vzácne archívne dokumenty.

Čítať ďalej:XIII. archívne dni v Slovenskej republike (Bojnice, 2009)

XII. archívne dni v Slovenskej republike (Skalica, 2008)

Skalica, kedysi slobodné kráľovské mesto s bohatou históriou, sa stalo hostiteľským mestom archivárov nie len z celého Slovenska, ale aj z Čiech, Maďarska a Poľska. V poradí už XII. archívne dni v Slovenskej republike sa uskutočnili v dňoch 27. – 29. mája 2008. Organizátormi boli Spoločnosť slovenských archivárov, Ministerstvo vnútra – odbor archívov a registratúr, MV SR, Štátny archív v Bratislave – pobočka Skalica, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV a Mesto Skalica. Odborná časť konferencie sa konala vo Veľkej sále nádherného Domu kultúry v Skalici, ktorý projektoval Dušan Jurkovič. Ústredná téma tohoročnej konferencie niesla názov Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v archívoch. Aktuálne trendy spracovávania archívnych fondov.

 

Čítať ďalej:XII. archívne dni v Slovenskej republike (Skalica, 2008)

XI. archívne dni v Slovenskej republike (Žilina, 2007)

Pod pojmom archivár si väčšina laickej verejnosti predstaví starčeka s dlhou bielou bradou sediaceho za stolom a s okuliarmi na nose čítajúceho staré, zaprášené listiny, knihy a spisy. V súčasnej dobe je však opak pravdou. Archivári všetkých vekových kategórií z rôznych archívov a inštitúcií, pre ktorých je práca súčasne koníčkom, sa stretli na svojom obľúbenom podujatí už po jedenástykrát. Tentoraz ich v dňoch 23. – 25. mája 2007 privítalo mesto Žilina. Staré písomností, ktoré nám evokujú slovo archív, na odbornom archivárskom podujatí nahradili slová digitalizácia, skenovanie, elektronické informačné systémy. Pre XI. archívne dni v Slovenskej republike sa odbornou témou stali Archívy 21. storočia – sprístupňovanie archívnych fondov a nové technológie. Na trojdňovom podujatí odznelo 20 príspevkov od erudovaných slovenských, českých, maďarských, nemeckých, rakúskych i slovinských archivárov, ako aj odborníkov na informačné systémy. Hlavnými organizátormi podujatia boli Spoločnosť slovenských archivárov, MV SR – odbor archívov a registratúr, MV SR – Štátny archív v Bytči, pobočka Žilina a Bach systems, s. r. o.

Čítať ďalej:XI. archívne dni v Slovenskej republike (Žilina, 2007)

X. archívne dni v Slovenskej republike (Levoča, 2006)

Starobylá Levoča, historická metropola Spiša, sa stala v dňoch 20.-22. júna 2006 hostiteľským mestom vyše 200 archivárom zo Slovenska i zo zahraničia – účastníkom jubilejného ročníka ich stavovského podujatia. Z odborného hľadiska bolo venované téme: Dejiny archívov na Slovensku.

Čítať ďalej:X. archívne dni v Slovenskej republike (Levoča, 2006)

VIII. archívne dni v Slovenskej republike (Trenčín, 2004)

Viac ako 130 účastníkov VIII. archívnych dní v Slovenskej republike privítalo v dňoch 9. – 11. júna 2004 mesto na Považí – Trenčín. Organizátormi tohtoročného podujatia archivárov z celého Slovenska, ktorého sa zúčastnili aj hostia z Českej republiky a Maďarska, boli Spoločnosť slovenských archivárov, MV SR – odbor archívov a registratúr, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti, Štátny archív v Bratislave, pobočka Trenčín a Trenčianske múzeum v Trenčíne. Odborná konferencia sa konala pod záštitou ministra vnútra SR Vladimíra Palka.

Čítať ďalej:VIII. archívne dni v Slovenskej republike (Trenčín, 2004)