Prezentácia publikácie Sprievodca archívom Divadelného ústavu