Odborné sympózium: Remeslá a živnosti v dejinách miest