V spoločnosti hviezd...

San Francisco 1945, vznik OSN a Československo

Medzinárodná vedecká konferencia na tému: Bitka pri Moháči

bitka pri Mohi

XX. archívne dni v Tatranskej Lomnici

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, drahí priatelia,

Spoločnosť slovenských archivárov a Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad

v spolupráci so Sekciou archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a spoločnosťami archivárov z Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska

Vás srdečne pozývajú na jubilejné XX. archívne dni v SR,

ktoré sa budú konať 24. – 26. mája 2016 v Tatranskej Lomnici.

Program nájdete nižšie v článku alebo si ho môžete stiahnuť  Na stiahnutie - Rôzne.

Čítať ďalej:XX. archívne dni v Tatranskej Lomnici

Od Wyszehradu do Wyszehradu

 

 

Čítať ďalej:Od Wyszehradu do Wyszehradu