Kontakty

Poštová adresa

Spoločnosť slovenských archivárov

Drotárska cesta 42

840 05 Bratislava 45

 

Mgr. Martina Orosová – predsedníčka

Archív Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
+421 2 20 464 384, +421 905 104 924
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. – podpredseda

Filozofická fakulta UK, Katedra archívnictva a PVH, Gondova 2, P. O. BOX 1, 818 01 Bratislava
+421 2 59 244 314; +421 2 59 244 111

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Mgr. Štefan Hrivňák – tajomník

Archív mesta Bratislavy, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava; 
sídlo archívu: Markova 1021/1, 851 01 Petržalka

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Mgr. Marta Švoliková – hospodárka

Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Levice, Vojenská 1, 934 01 Levice

+421 36 63 06 420; +421 36 63 06 421

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.